top of page

תודה רבה!

זה לא מובן מאליו

כל תרומה משמעותית להתפתחות וקידום החזון ומטרות העמותה.
זה ממש לא מובן מאליו שבחרת לתרום לנו ואנחנו מוכירים על כך תודה.

נדאג לעדכן בעשייה שלנו. ביחד נתן כלים לפיתוח והעצמה לכל ילד, ילדה, נער ונערה דרך עולם האמנויות, באמצעותם יוכלו לחולל שינוי בעצמם, בחייהם ובקהילה.

A & O-88.jpg
bottom of page