top of page

מבאר שבע ועד קריית שמונה העמותה לעיסוק באמנויות מגיעה לכל מקום בארץ

׳אמנות לשם שינוי׳ הינו פרויקט הדגל של העמותה לעיסוק באמנויות.

בפרויקט זה, אנחנו מקימים מסגרות חינוכיות בה בני ובנות נוער נחשפים למרכיבים שונים בתחום האמנות הפלסטית, הצילום והקולנוע. ההתנסות הינה באמצעות סדנאות שבועיות, סדנאות אורח של אמנים, ובאמצעות חשיפה לתערוכות, הופעות ומיצגים. 

במסגרת זו, בני הנוער זוכים גם ללמוד, להתפתח ולחשוף את האמנות שלהם בפני אמנים ובפני חברי הקבוצה שלהם בתהליך חינוכי, שיטתי ומול מיומנויות החיים שהוגדרו.

התוצר בסוף שנת הפעילות בפרויקט ׳אמנות לשם שינוי׳, הינו ייזום והובלה של פרויקט אמנותי-קבוצתי בקהילה. הפרויקט יספק התנסות באתגר מורכב ליישם כלים של חשיבה ביקורתית ויצירתית אותם קיבלו מעולם האמנויות.

אחד התוצרים שאנחנו מצפים לראות זה עליה במוטיבציה ובתחושת המסוגלות בקבוצה לייצר שינוי בקהילה.

אמנות לשם שינוי

מתחברים ויוצרים

״מתחברים ויוצרים״ פרויקט מיוחד בתוקפת הקורונה.

bottom of page