top of page
  • צוות העמותה

על האתר החדש של העמותה לעיסוק באמנויות


לאחר עבודה ממושכת ואינטנסיבית, האתר של העמותה לעיסוק באמנויות זמין ופעיל.

לפני שאתאר אילו דברים יועלו כאן, חשוב לנו להדגיש לשם מה האתר נפתח.

הסיבה הראשונה היא על מנת לחשוף את העשייה שלנו. אנחנו רוצים לשקף את הנעשה באופן הכי ישיר אך באותו זמן גם בצורה שלא פוגעת באף אחת מהמשתתפים שלנו.

המטרה השניה היא כדי לגייס אנשים חדשים שיקחו חלק בעשייה המשמעותית של העמותה.

החדרנו את הנושא של גיוס כוח אדם כמשימה חשובה וכבסיס לאסטרטגיה שלנו ואנחנו מקווים שהאתר הזה יקל על פעילים פוטנציאלים להבין מי אנחנו ומה העמותה עושה. אנחנו מזמינים אתכם בלב מלא ליצור איתנו קשר במידה ואתם אכן מעוניים לקחת חלק בעשייה שלנו.

בקרוב, נתחיל לעלות לפה פוסטים בהם נסכם פעילויות שמתבצעות בעמותה, טובנות שאנו רוכשים במהלך העבודה ועדכונים רלוונטים למתעניינים בעשייה שלנו ולפעילים פוטנציאלים.

אנחנו מתרגשים להציג את העשייה שלנו לציבור ומחכים לשמוע מכם!

#עדכונים

66 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page