top of page
  • Writer's pictureNimrod Radian Gordon

השבוע באמנות לשם שינוי

Updated: Jan 25, 2020

אז השבוע ב #אומנות_לשם_שינוי, התכנסנו באווירה חורפית ובצוות מתוגבר ועברנו פעילות בדגש על ציור.


התחלנו בציור דיוקנים עצמיים בהם משולבים אלמנטים מהדמיון, שמשקפים את התפיסה של המשתתפים על עצמם ועל חלקים משמעותיים באישיות שלהם.


לאחר שהתחברנו מחדש ליכולות הציור שלנו עברנו לפרויקט שנפרוש על פני כמה מפגשים, בו נצבע ונצייר על קיר במרכז קידום הנוער בדימוי שנבחר על ידי הקבוצה.


אנחנו מצפים להמשיך את העשייה, ולאחר שנסיים את הציור נוסיף לחקור ולהבין את האומנויות השונות ולהתנסות בהן באווירה טובה ומאפשרת.


גם בשבועות הבאים נמשיך לעדכן בעשייה של הקבוצה הנפלאה שלנו, אז תישארו מעודכנים


4 views0 comments
bottom of page